Fasadeprodukters 5 års garantiavtale | Fasadeprodukter

Fasadeprodukters 5 års garantiavtale

Fasadeprodukter ønsker at du som kunde skal være trygg på at de produktene du kjøper, har høy kvalitet, og at de gjør den jobben vi har beskrevet. Vi er så trygge på kvaliteten at vi gir 5 års garanti på følgende:

  • 5 års garanti på utvendige solskjermingsprodukter
  • 5 års garanti på innvendige solskjermingsprodukter
  • 5 års garanti på garasjeporter og styringer

Dine rettigheter, garanti- og servicevilkår

Her kan du lese om dine rettigheter i forbindelse med garanti, reklamasjon og reparasjon.

Garantivilkår solskjerming

Garantivilkår garasjeport

Garanti og reklamasjon ved forbrukerkjøp

Alle varer du kjøper av Fasadeprodukter AS er dekket av både garanti og reklamasjonsrett. Garantiene kan variere fra produkt til produkt og ha forskjellig innhold, men reklamasjonsretten er lovfestet og følger alle produkter. Alle reklamasjoner må meldes skriftlig inn til Fasadeprodukter AS senest 14 dager etter at feil / mangel er påvist.

Lengden på reklamasjonsretten varierer i forhold til produkttypen. Produkter som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år har 5 års reklamasjonsrett, dette er f.eks. markiser og garasjeporter.

Andre produkter har 2 års reklamasjonsrett. Om du er i tvil om reklamasjonsretten på ditt produkt, så kan du kontakte vårt kundesenter. Reklamasjonsretten gir deg rett til å få utbedret feil og mangler som skyldes produksjonsfeil eller en iboende svakhet i produktet.

Unnlatelse av å følge de forsiktighetsregler som er beskrevet både i ovennevnte orienteringer og i annen dokumentasjon som følger produktet vil kunne føre til redusert eller ingen erstatning ved evt skader innenfor garantitiden. Skader som påføres et produkt ved feil bruk eller uaktsomhet, eller ved skader forårsaket av naturkreftene, dekkes ikke av leverandørens garanti. I slike tilfeller må det eventuelt søkes dekning i egen hjemforsikring eller annen forsikring. Veiledningen som følger er rettesnor og en hjelp nettopp til riktig bruk, ettersyn og for lettere å kunne utvise aktsomhet ved bruk av solskjermingsprodukter.

Med vennlig hilsen
Fasadeprodukter / HD Solskjerming AS
Kundeservice

Etter utfylling av dette skjemaet tar en av våre selgere kontakt med deg for å finne riktig tid for befaring. Når befaringen er gjennomført mottar du et uforpliktende tilbud.
Index form

Bestill
gratis befaring

Vennligst velg hva henvendelsen gjelder:

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen

Vennligst velg hva henvendelsen gjelder forst