Samfunnsansvar

Vi som bedrift erkjenner og omfavner vårt samfunnsansvar med dedikasjon og integritet, og vi streber kontinuerlig etter å integrere etiske prinsipper i alle våre forretningsaspekter.

 

Gjennom initativer som miljøfokus og etisk forretningspraksis ønsker vi å være en positiv kraft i samfunnet, og engasjerer oss gjerne i meningsfulle samfunnsprosjekter og støtter lokalsamfunnene der vi opererer.

Samfunnsansvar 1 Desktop

Våre bidrag

Home > samfunnsansvar