ReLife

Vi samler inn brukte plastflasker! Plastavfallet kvernes og plasten spinnes til garn. Garnet veves til duk av høy kvalitet. Hele prosessen er miljøvennlig – krever mindre energi, har redusert CO2-utslipp og bruker mindre vann i produksjon.

Vi jobber kontinuerlig med å ta flere riktige steg i grønn retning!

Fasadeprodukter arbeider aktivt for å integrere fokus på miljø og bærekraft som en sentral del av vår virksomhet. Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere. Bli med oss og ta din del av ansvaret!

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fasadeprodukter ønsker å støtte opp disse bærekraftmålene og har valgt ut 5 stykker hvor vi har størst mulighet til å påvirke.

Vårt miljøfokus:

ESG - rapporter og sertifikat

Sertifikater:

Sertifikat Miljøfyrtårn 2024

Miljørapporter:

Miljørapport 2022

Planer for klima- og miljøarbeidet: 

Vår miljøpolicy

Vår HMS-policy

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres?

Send dine forslag til post@hdsol.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

Home > miljo